gammallogo.png
Normedico Products Tandläkare Tandtekniker

Vill du anmäla dig till Valplast kurser eller få mer information besök gärna valplast.se!

Kursinformation

Normedico AB arangerar kurser i Stockholm för laboratorium som vill höja sin servicegrad och kompetens genom att kunna erbjuda sina kunder Valplast® flexibla proteser i Norden. Normedico AB erbjuder två dagars utbildning med certifiering och även teknisk support.

Ett komplett Valplast® dentallaboratorium ger dig möjligheten att tillfullo utnyttja alla fördelarna och de ansenliga vinstmarginalerna som Valplast® systemet erbjuder.

För ytterligare information om certifiering och produkten, kontakta Normedico AB.

Att integrera flexibla proteser lyckosamt i din laboratorieverksamhet innefattar mer än att bara köpa utrustning. Som med alla material som du arbetar med i tandtekniska laboratorium, kommer flexibla proteser kräva viss kunskap, engagemang och praxis för att bemästra de färdigheter som krävs för att utveckla din verksamhet. Valplast har undervisat tandtekniker i hur man tillverkar flexibla partiella proteser sedan 1953. Som uppfinnare av den flexibla partiella protes är vi stolta att kunna lära ut våra decennier av kunskap och erfarenhet till blivande tandtekniker. Valplast International Training & Education Center ligger vid Valplasts huvudkontor i Oceanside, New York. Kurser erbjuds året runt för nya och befintliga Valplast tekniker för att lära och förbättra sina Valplast tekniker.

Surfa in på Valplast.se!

Telefon: +46 8 751 77 77 - Fax: +46 8 751 87 77 - info@normedico.com
Copyright ©2013 Normedico AB - Sweden